Професия: Продуктов мениджър

Анита Стоянова, продуктов мениджър „Вътрешни и стратегически пазари“ в бизнес направление „Електрически бойлери“ в TESY

Анита Стоянова е продуктов мениджър в бизнес направление „Електрически бойлери“ и отговаря за продуктовото развитие на вътрешните и стратегическите пазари на българския производител на бойлери Tesy. Тя има над 10 години опит в областта на маркетинга, рекламата и комуникациите. Работила е в големи български и международни компании в секторите финанси, международна спедиция, сигурност, телекомуникации и строителство, сред които VIP Security, Maersk и Teletek Electronics. Притежава магистърска степен по индустриален мениджмънт със специализация по маркетингов мениджмънт от Техническия университет в София.

Вижте какво заяви тя в интервю за Моята кариера  2018

Ти си човек на идеите, обичаш иновациите, следиш изкъсо тенденциите. Значи имаш качествата да се развиваш професионално като продуктов мениджър. Експертите в тази област определят нуждите на потребителите (т.е. хората като нас, които отиват в магазина и си купуват нещо) и бизнес целите на производителя. Защо? За да ги превърнат в работещи, иновативни продукти. Тоест те планират и извървяват всички етапи по пътя от първоначалната идея до пускането на пазара на крайния продукт. Така се раждат например всички по-сложни предмети на бита – телевизор, климатик, бойлер, смартфон, пералня и т.н.

Обикновено ще срещнете продуктовите мениджъри в технологичните компании. Тяхната роля е аналогична на тази на бранд мениджърите във фирмите – производители на бързооборотни стоки. Преведена на прост български език, функцията на продуктовия мениджър е да отговаря за даден продукт. Нищо повече, нищо по-малко. Но това не е шега работа, понеже от него зависи успехът или провалът на определен продукт на всички пазари – местни и/или международни, където той присъства.

Този специалист често е смятан за нещо като CEO на продукт или дори цяла продуктова линия и се грижи за стратегията, развитието, разпространението, обновяването или преобразуването й. Затова и професията често пъти изисква познания в най-различни, но допълващи се области – инженерство, маркетинг, финанси, прогнозиране и анализ, лидерство, дистрибуция и т.н. Продуктовите мениджъри трябва да притежават и отлични комуникационни умения, понеже те работят в непрекъсната връзка с инженерите, маркетолозите и дистрибуторите. Те определят „защо“, „какво“ и „кога“ на продукта, който инженерният екип ще изработи, маркетинговият екип ще облече в привлекателна „опаковка“, а дистрибуторите ще разпространят по най-подходящите канали до крайния потребител. Да, звучи интересно и предизвикателно. Затова и много опитни продуктови мениджъри ще ви кажат, че имат най-яката работа на света.

Моята професия
Аз съм продуктов мениджър в бизнес направление „Електрически бойлери“ в Tesy. Това означава, че отговарям за развитието, усъвършенстването и още по-доброто позициониране на всички наши продукти, както и за създаването на нови модели – от идеята за тях, през разработката до пускането им на пазара. Работата ми е много интересна, защото съчетава знания и умения от различни сфери – маркетинг, бизнес анализ, проучване и развитие на продукти, IT, реклама, В2В (от англ. – Business-to-business – „бизнес за бизнеса“) и В2С (от англ. – Business-to-customer, или бизнес, насочен към крайния потребител) комуникация.

Професията е перспективна по няколко причини. Първо, умението да координираш толкова много различни по своята същност бизнес направления и да ги обединиш в постигането на обща цел прави един продуктов мениджър страхотен професионалист. Да, ние трябва да разбираме от маркетинг, инженеринг, индустриален дизайн и т.н., но по-важното е, че трябва да бъдем много добри мениджъри на проектите, които управляваме, което означава и да сме страхотни психолози. И тъй като тези комбинации са рядко срещани, ако човек се развие като добър продуктов мениджър, няма да има проблем да изгради страхотна кариера.

На второ място, хората и пазарите са все по-информирани и взискателни. Това означава, че ние трябва да можем да отговорим на специфичните им изисквания, защото модел, който е добър за Испания например, е много далеч от бестселъра в Русия или в Чили. А когато можем да реагираме адекватно на нуждите на пазарите, ставаме много по-добри професионалисти, които нямат проблем с комуникацията в международна среда.

Моето образование
Завършила съм Технически университет – София, с бакалавърска степен по индустриален мениджмънт. След това направих и магистратура в същата специалност със специализация „Маркетингов мениджмънт“. Мога да кажа, че имам късмета да съм завършила специалност, която наистина ми помага в работата. От една страна, получих необходимата инженерна основа, а от друга – придобих знания по маркетинг, управление на проекти, търговски взаимоотношения и т.н.

Моят път дотук
Почти цялата ми кариера е била в областта на маркетинга, бизнес развитието и работата с клиенти, като съм работила в големи международни и български компании. В същото време реалното производство винаги ме е привличало и когато научих за позицията на продуктов мениджър в Tesy, не се поколебах да кандидатствам. Още повече че за мен тази позиция е естествено надграждане на маркетинговите умения и страхотна възможност да се научи нещо ново и интересно.

Моите задачи и отговорности
Работата на продуктовия мениджър е много динамична и дневните задачи зависят от това на какъв етап е развитието на проектите, по които работим. С цел да ви дам по-ясна картина какво точно работя ще ви разкажа какви са етапите, през които минава успешната реализация на един проект.

Условно всичко започва с проучване и анализ на пазара. Това е непрекъснат процес, защото, от една страна, проучваме нуждите от нови продукти, а от друга – как се възприемат вече съществуващите модели. Разбира се, внимателно следим и какво прави конкуренцията – българските, но най-вече международните компании, защото основната част от нашата продукция се реализира на външни пазари, а и като четвъртия по големина производител на бойлери в Европа основната ни конкуренция са най-големите чужди брандове.

След като научим какво искат хората, трябва да отговорим на техните очаквания и да разработим продукт, който не само ще реализира продажби на даден пазар, но и ще има потенциала да го завладее. Тук започва работата с инженерите, специалистите по индустриален дизайн, търговците и много други екипи. Всеки от тях отговаря за определени компоненти от бойлера, а координацията на работата им минава през продуктовия мениджър.

След като имаме тестван и одобрен продукт, започва работата с маркетинг екипа. Моята задача е да им „преведа“ техническите характеристики на разбираем език, за да могат те правилно да комуникират предимствата на нашите модели към клиентите.

В задълженията ми влиза и представянето на новите ни продукти пред ключови клиенти, партньори, дистрибутори и инсталатори на продуктите на Tesy. Това е изключително интересна част от работата, защото при тези презентации се срещаме с много различни хора, от които винаги получаваме добра обратна връзка за нашите продукти и решения.

Добрият продуктов мениджър трябва да е добър анализатор и да няма тайни в разчитането на големи бази данни или на подробни маркетингови проучвания, обяснява Стоянова.

Нужните умения и опит
Добрият продуктов мениджър трябва да е добър анализатор и да няма тайни в разчитането на големи бази данни или на подробни маркетингови проучвания. Той трябва и да е страхотен комуникатор и да може да предаде синтезирана професионална информация на различни екипи. След това идват и мениджърските умения, защото когато се завърти колелото за реализация на проекта, някой трябва да следи всички елементи на машината да се движат в синхрон и да се намеси при най-малкото отклонение. Това означава, че продуктовият мениджър трябва да бъде екипен играч.

Накрая, но не на последно място, трябва и да сме много добри презентатори и да можем да представим новите ни продукти пред различни аудитории – колеги, настоящи и потенциални клиенти, партньори и инсталатори.

Моите предизвикателства
Вече споменах някои от основните предизвикателства като събиране на нужната информация и координацията на много екипи. Но има и още. Например да направиш модела възможно най-удобен за ползване от хората. В основата на това стои много проучвателна и развойна работа. Трябва да решим дали да е с едно или две копчета, как да изглежда панелът за управление, в какви цветове да са светлинните индикатори, какво покритие ще е най-подходящо, колко да е дебела изолацията и милион други детайли.

И докато търсим най-доброто решение на тези въпроси, трябва да се съобразим и с възможностите на производството ни. Защото дори и да сме измислили решение, което ще промени пазара, ако не можем да го произведем с качеството, което хората очакват, по-добре е идеята да остане за реализация в бъдещето.

В крайна сметка целта е да разработиш и предложиш на пазара по-добър продукт. И това не е свързано само със страхотни технически характеристики, а с цялостно усещане. В Tesy искаме да променим мисленето за бойлерите като „голямото бяло нещо в ъгъла на банята“ и да покажем, че това е високотехнологичен продукт, който прави живота ни по-добър. Затова се стремим да сме винаги в крак с най-модерните технологии и да ги предоставяме на нашите клиенти. Сред последните новости в нашите уреди са управление през интернет и „умен“ режим на работа, което означава, че нашите бойлери се самообучават и работят само тогава, когато имате нужда от топла вода, като по този начин ни спестяват време и пари.

Друго предизвикателство е непрекъснатата необходимост от обучение и повишаване на знанията. Светът е динамичен, нагласите и потребностите се променят и човек трябва непрекъснато да се развива.

Моето удовлетворение
Аз съм от щастливците, които работят това, което ги радва и което винаги са искали. В Техническия университет 5 години учих на теория как се случва едно реално производство, а сега имам възможност не само да го видя, но и да участвам във всеки етап и процес. В тази връзка огромно удовлетворение ми носи това, че виждам идеите си реализирани.

Страхотно е, че имам възможност да съм част от високотехнологично производство, каквото малко хора могат да видят през кариерата си. Още по-хубаво е, че Tesy продължава да инвестира и да модернизира и разширява производството.

Заплатата
По принцип всяка компания има различна политика по отношение на заплатите. В Tesy стартовото заплащане зависи от фактори като натрупан до момента стаж, професионален опит, образование, допълнителни знания и т.н. Разбира се, с течение на времето и при показани добри резултати възнаграждението се повишава.

Моите източници на информация
За съжаление при нас няма учебник и наръчник с конкретни стъпки. Затова основният ми източник на информация са личните ми наблюдения и информация от колегите, които отговарят за различните пазари. Част от работата ни е да посещаваме различни изложения, форуми и конференции, за да следим последните новости и тенденции на развитие.

Моите планове за развитие
Плановете ми са в следващите години да продължа да се развивам в Tesy. Имаме суперинтересни проекти, от които много искам да бъда част. Освен това разработването на нови продукти е вълнуващо преживяване.

А ако ме питате какъв е продуктът, чиято разработка мечтая да ръководя, отговорът е – искам бойлери Tesy да са на международната космическа станция или на първото селище на Марс. За това ще ни трябва малко съдействие от г-н Илън Мъск, но мисля, че може да се уреди, защото и нашата, и неговата компания са супериновативни.

Моят съвет към бъдещите специалисти
Когато човек е в началото на кариерата си, може да не е 100% сигурен с какво иска да се занимава и какво би му донесло удовлетворение. За младите хора е важно да знаят, че дори в даден момент да не се чувстват съвсем на място, където и да са, с каквото и да се занимават, то може да им донесе само позитиви в бъдеще. Всяко ново нещо, което научават, всяко предизвикателство, с което се сблъскват, са част от т.нар. трупане на опит. Ето защо не трябва да се отчайват или примиряват, а да търсят, да се усъвършенстват и да рискуват, защото само така ще имат шанса да попаднат на правилната за тях кариера.

Търсени умения
– аналитично мислене
– иновативност
– отлично познаване на характеристиките на продукта, за който отговаря
– отлично познаване на местните и международните пазари
– отлично познаване на дейността на конкуренцията
– работа с големи бази данни и разчитане на маркетингови проучвания
– отлични комуникационни умения
– работа в екип и лидерски качества
– добри презентационни умения