01
Въведение

02
Поглед отвътре

03
TESY Cloud

04
Характеристики

05
Conveco Video

06
Енергийна ефективност

Електрически панелни конвектори Conveco Cloud

• Управление през Интернет от всяка точка на света

• Мобилно приложение tesyCloud

• Енергийно ефективни уреди

TESY Cloud

 Осигурява се реален контрол по всяко време и от всяко място.

TesyCloud е софтуерно мобилно приложение, достъпно и безплатно за всички потребители на Android и iOS.

       

Седмичен програматор и адаптивен старт

Тази функция дава възможност за детайлна настройка на конвектора за всеки половин час от денонощието.

Подобрява температурния комфорт в отопляемото помещение, с минимален разход на електроенергия. След 96 часа на самообучение, функцията позволява на конвектора сам да определи момента на включване, с цел достигане на желаната температура в указания от потребителя час.

Калкулатор на консумирана енергия

Потребителите лесно могат да се ориентират какво количество енергия са изразходвали от включването на уреда.

Температурна корекция

Тази функция е типична за конвекторите от най-висок клас и осигурява по-добър температурен комфорт и енергоспестяване. Поради обичайния монтаж на конвектора на външни, по-студени стени (често под прозорец), е възможно да има разлика от показаната на дисплея на уреда температура и реално измерената температура в различните точки на стаята. При констатирана разлика в диапазона ±4°С, можете да зададете нужната корекция в менюто на конвектора.

Отворен прозорец

Това е функция, подобряваща енергийната ефективност на отоплителните уреди и представлява автоматично изключване на конвектора при засичане на отворен прозорец или рязко спадане на температурата, в определен времеви диапазон. В момента, в който темпертаурата в помещението се покачи, конвектора се включва самостоятелно.

Заключване

Клавиатурата може да бъде заключена с цел „защита от деца” - предотвратяване от промяна на зададените настройки на конвектора.

play
Енергийна ефективност на електрическите панелни конвектори Conveco Cloud

От 01.01.2018 г влезе в сила регламент 2015/1188, определящ минималните изисквания за енергийна ефективност на отоплителните уреди.
Всеки конвектор, с възможност за стенен монтаж, трябва да достига минимална стойност на сезонната енергийна ефективност при отопление от 38%.
Електрическият конвектор Conveco Cloud, притежава възможно най-високият процент на сезонна енергийна ефективност от 40%. Това се дължи на вградените ERP свързани функции: Електронен термостат със седмичен програматор, Отвоерн прозорец, Адаптивен старт и Управление през Интернет.Виж всички продукти
© Copyright 2010 - TESY