Инженер КИПиА

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Вече 30 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 60 държави, 4 континента и има повече от 1100 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Инженер КИПиА

Описание на дейността:

- Извършва планова и аварийна поддръжка на машини и съоръжения;

- Участва и ръководи отстраняването на повреди в електросъоръженията и в измерителната апаратура;

- Участва в монтаж, пуск и настройка на нови машини и съоръжения;

Изисквания:

- Образование - висше техническо – автоматизация на производството, електроника, електротехника или сходни;

- Умение да разчита електрически и релейно-контакторни схеми;

- Познаване на основните видове средства за автоматизация – датчици, изключватели, сензори и т.н.;

- Обща представа за работата на PLC – програмируеми логически контролери;

- Умение за работа в екип;

- Притежаване на група по електробезопасност е предимство;

- Владеене на чужд език – английски/немски/италиански е предимство;

- Не се изисква предишен опит – възможно е студент последна година задочно обучение.

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите:

- Постоянно работно място в компания с високи стандарти на работа и взаимоотношения между екипите;

- Мотивиращо възнаграждение и бонусни системи;

- Пакет от допълнителни социални придобивки;

- Осигурен служебен транспорт;

- Възможност за допълнителни обучения и развитие;

- Обучение за изпълнение на задълженията на конкретното работно място;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай