Инженер Конструктор

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 25 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 55 държави, 4 континента и има повече от 950 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Инженер Конструктор

Описание на дейността:

- Участва в поддръжка, съхранение и актуализация на Конструктивна документация на изделията в редовно производство, конструктивна документация на приспособления, ИЕ и ТО, участващи в процеса на производство на електрически бойлери и заготвящи детайли;

- Оказва съдействие по обслужване на налична ИЕ чрез осъществяване на контакти с производители, обезпечаване на резервни части и съдействие с отдела по техническа поддръжка;

- Проектиране на нестандартна ИЕ и приспособления за обезпечаване на безопасни условия на труди и качество на произвежданата продукция, обезпечаване на технологичния процес;

- Участва в дейностите, свързани с изпълнение на инвестиционни и стратегически за фирмата проекти в рамките на задълженията на отдела или персонално включване в проектни екипи;

- Отговаря за създаването и поддържането на документацията на изделия и компоненти в съответствие с фирмените процедури и нуждите на отдела. Участва в процесите по внедряване в производство на нови продукти и материали.

Изисквания:

- Висше техническо образование (машинен инженер);

- Основни познания по: технология на машините и механизмите, техническа механика, конструиране на механизми и инструментална екипировка, техническо чертане, допуски и сглобки, размерни вериги;

- Компютърна грамотност; MS Office, CAD приложения; Умения за работа 3D CAD (SolidWorks);

- Добро ниво на владеене английски език ;

- Шофьорска книжка кат.B;

- Опит в проектиране и/или поддръжка на щанци, щприц - форми, машини е основно предимство.

Присъединете се към света на TESYи в замяна ще получите:

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки - ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване;

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите;

- Възможност за натрупване на опит и кариерно развитие в голяма и утвърдена компания.

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай