Оперативен счетоводител

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 25 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 50 държави, 4 континента и има повече от 950 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Оперативен счетоводител

Описание на дейността:

- Осчетоводява фактури за входящи стокови потоци от България и чужбина, митнически декларации;

- Осчетоводява фактури за разходи;

- Осъществява контрол върху документирането на продажби в чужбина;

- Изготвя Интрастат декларации;

- Осчетоводява фактури за услуги от чуждестранни доставчици и организира процеса по прилагане на СИДДО;

- Осчетоводява банкови извлечения в лева и валута;

- Осчетоводява касови документи в лева и валута;

- Осчетоводява документи по авансови отчети в лева и валута;

- Изготвя текущи и годишни справки;

- Участва в анализ на счетоводните сметки и подготовката на годишно приключване;

- Участва в подготовката на данни необходими за вътрешни, междинни и годишни отчети;

- Осъществява контрол върху спазването на изискванията на данъчното законодателство и прилагането на вътрешно фирмената политика;

- Участва в периодични или годишни инвентаризации;

Изисквания:

- Образование – висше икономическо;

- Професионален опит – минимум 3 години;

- Отлични познания в областта на счетоводното и данъчно законодателство;

- Много добри умения за работа с Excel (Vlookup, Pivot tables) и Word; Работа с ERP SAP се счита за предимствои;

- Английски език – ниво за писмена комуникация с контрагенти;

- Много добри комуникационни умения;

- Умения за работа в екип;

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите:

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите;

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки - ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване;

- Въвеждащо обучение на работното място;

- Осигурен служебен транспорт;

- Пакет за релокация при квартирно настаняване в гр. Шумен;

- Участие в различни спортни и фирмени мероприятия за сплотяване и забавления на екипите;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай