Ръководител звено Вътрешна логистика

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 25 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 50 държави, 4 континента и има повече от 850 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Ръководител звено Вътрешна логистика в Бизнес Юнит „Отопление“

Описание на дейността:

- Организира и управлява работния процес на ръководеният от него екип;

- Отговаря за приемане, засклаждане и подреждане на материали и полуфабрикати на определените за целта места;

- Организира процеса по обезпечаване на производствените линии с необходимите материали и полуфабрикати;

- Следи за количеството и качеството на доставените стоки, организира товаро-разтоварните работи;

- Отговаря за физическото и документално съответствие на стоково - материалните ценности;

- Информира за степента на изразходване на отделните материали, за тяхното залежаване и общото състояние на наличностите;

- Въвежда и обработва данни в SAP, касаещи приемането и предаването на стоки, материали и полуфабрикати.

Изисквания:

- Образование – средно/ висше техническо;

- Професионален опит в производствена сфера - 2 години;

- Умения в организирането и управлението на екипи;

- Компютърна грамотност - MS Office, Internet, опит в работата с ERP система ;

- Свидетелство за правоспособност за работа с мотокар и електрокар – предимство;

- Готовност за работа на смени;

Присъединете се към света на TESYи в замяна ще получите:

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите;

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки - ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване;

- Осигурен служебен транспорт;

- Възможност за участие в програми за обучение и квалификация ;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай