Специалист Безопасност и здраве при работа

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 30 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 60 държави, 4 континента и има повече от 1100 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Специалист Безопасност и здраве при работа

Описание на дейността:

- Изготвя оценки и препоръки относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;

- Организира обучения на КУТ и ГУТ, разработва и реализира програми за квалификация и преквалификация на работещите, съгласно изискванията на ЗЗБУТ;

- Извършва начални инструктажи по безопасност и здраве при работа с новопостъпили работници, както и провеждането на периодични инструктажи и обучения за опресняване познанията по БЗР на всички работници;

- Организира, участва и подпомага разследването на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, изготвя протоколи и информира ръководството на предприятието;

Изисквания:

- Висше техническо образование;

- Професионален опит в областта на БЗР ще се счита за предимство;

- Много добро познаване на нормативните актове в областта на БЗР;

- Компютърни умения - MS Office;

- Езикови умения: добро владеене на английски език;

- Личностни умения:

o организационни и аналитични качества;

o отлични комуникативни и презентационни умения;

o про-активност;

о умения за работа в екип;

- Шофьорска книжка: кат В;

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите:

- Постоянно работно място в компания с високи стандарти на работа и взаимоотношения между екипите;

- Мотивиращо възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки - ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване;

- Осигурен служебен транспорт;

- Възможност за допълнителни обучения и развитие;

- Обучение за изпълнение на задълженията на конкретното работно място;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай