Специалист Управление на качеството

| Шумен, България

TESY е водеща компания, която отстоява позициите си на пазара, чрез иновации и високи стандарти. Нашите продукти са впечатляващи със своето качество, технологични решения и дизайн. Успеха си през годините дължим на нашите високо мотивирани служители. Вярваме в тях и инвестираме в тяхното обучение и развитие. В основата на развитието на компанията са постоянната ангажираност и изобретателност на нашите служители.

Във връзка с разширяване на своята дейност, компанията търси да назначи „Специалист управление на качеството” в ПД „Отопление”.

 

СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Описание на длъжността

-          Извършва технологичен и краен контрол на качеството на произвежданата продукция, съгласно документацията и в съответствие с плана за контрол.

-          Следи за спазването на технологията и процедурите за работа в производството.

-          Информира производствения мениджмънт при констатиране на несъответствия.

-          Сътрудничи при установяване на причините за лошото качество и брака в производството.

-          При необходимост провежда изпитания и измервания, свързани с оценка на качеството на входящи суровини и материали.

 

Необходима квалификация

-          Образование- средно или висше;

-          Компютърна грамотност – Word, Excel,

-          Работа с  ERP системи- предимство;

-          Готовност за работа в динамична среда.

 

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите

-          Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

-          Пакет от допълнителни социални придобивки;

-          Възможности за участие в програми за обучение и квалификация;

-          Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване       и взаимодействието между екипите.

 


                Изпратете ни своя автобиография на е-мейл: recruitment@tesy.com  или чрез бутона Кандидатствай . Моля, отбележете името или референтния номер на позицията, за която кандидатствате. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай