Специалист вътрешен контрол

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 25 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 55 държави, 4 континента и има повече от 950 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Специалист вътрешен контрол

Описание на дейността:

- Участва в процеса по оценка на риска и планиране на дейността по вътрешен одит;

- Подпомага на одитираните структури при изготвянето на план за действие за изпълнение на препоръките на вътрешния одит;

- Проследява изпълнението на приетите препоръки;

- Дефинира и анализира факторите за финансов риск;

- Контролира и проверява направените плащания във връзка с производствени процеси;

- Участва в регулярни инвентаризации;

- Анализира данни в SAP и ги обобщава ;

Изисквания:

- Образование – висше икономическо;

- Професионален опит – минимум 3 години; Опит на подобна позиция е предимство;

- Добро познаване на MS Office; Работа с ERP SAP се счита за предимство;

- Владеене на английски език на работно ниво ще се счита за предимство;

- Много добри комуникационни умения;

- Много добри аналитични умения;

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите:

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите;

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки - ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване;

- Въвеждащо обучение на работното място;

- Осигурен служебен транспорт;

- Пакет за релокация при квартирно настаняване в гр. Шумен;

- Участие в различни спортни и фирмени мероприятия за сплотяване и забавления на екипите;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай