Стажантска програма в отдел Производствена дивизия

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Повече от 30 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 65 държави, 4 континента и има повече от 1200 мотивирани и отдадени служители от 16 националности.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

TESY отваря своите врати, за да посрещне млади и амбициозни хора. Целта ни е да Ви предоставим възможност за практически опит по специалностите, които учите. Нашите ментори ще ви въведат в дебрите на професионалния свят и ще ви дадат възможност да реализирате научената теория в практиката. Присъединете се към нашата лятна стажантска програма

Стажантска програма в отдел Производствена дивизия

Описание на длъжността:


- Участва в разработката на нова и модифициране на вече съществуваща технологична документация
- Съдейства при внедряването на разработките в производството
- Взема участие в решаването на възникнали проблеми при производството на изделията
- Работи по усъвършенстване качеството на изделията, както и на технологичните и експлоатационните им параметри
- Работи по снижаване на себестойността на продукцията
- Участва при внедряването на нови, прогресивни технологии, водещи до повишаване на производителността и качеството на изделията

Изисквания:


- Желание за развитие и работа в сферата на производството
- Добра компютърна грамотност
- Подходящи специалности - Машиностроене, Индустриални технологии, Индустриално инженерство, Управление на качеството, Материалознание и технология

 

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите

- Възможност за реализиране на научената теория на практика;

- Ментор, който да подпомага Вашето успешно практическо обучение;

- Трудов договор съгласно Кодекса на труда;

- Месечно възнаграждение;

- Допълнителни социални придобивки;


Кандидатствай