Технолог в Производствена дивизия, направление „Термопомпи“

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

Вече 30 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 60 държави, 4 континента и има повече от 1100 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Технолог в Производствена дивизия, направление „Термопомпи“

Описание на дейността:

- Участва в изграждането и последващия контрол на технологичния процес в Производствена дивизия, направление „Термопомпи”;

- Изпълнява технически задания по създаване и изпълнение на производствените технологии за процесите/продуктите;

- Следи за спазването на действащите правила, норми и инструкции по технологията на производството;

- Участва в анализа на разхода на суровини и материали и контролира тяхното използване;

- Следи качеството на крайния продукт и влагането на предвидените в технологията суровини;

- Участва в обучението на Машинните оператори за процесите, за които отговаря.

Изисквания:

- Висше техническо образование;

- Опитът като процесен инженер се счита за предимство;

- Добро владеене на английски език - В1;

- Компютърна грамотност – MS Office, Microsoft Outlook;

- Прецизност и внимание към детайлите;

- Аналитичност;

- Умения за работа върху няколко задачи едновременно;

- Умения за работа в екип;

Присъединете се към света на TESYи в замяна ще получите:

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки;

- Възможности за участие в програми за обучение и квалификация;

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите;

- Възможност за натрупване на опит и кариерно развитие в голяма и утвърдена компания;

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай