Жилище
 • CN04 050 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Mощност 500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 100 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Mощност 1000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 150 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Mощност 1500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 200 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 250 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 300 EIS CLOUD W

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

  • Мощност 3000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • Аксесоар - Комплект крачета

  ConvEco Cloud (CN 04) с управление през Интернет

 • CN04 150 EIS W

  ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

  • Мощност 1500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 200 EIS W

  ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 250 EIS W

  ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN04 300 EIS W

  ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

  • Mощност 3000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • Аксесоар - Комплект крачета

  ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

 • CN04 150 MIS F

  ConvEco (CN 04) с механичен терморегулатор

  • Мощност 1500 W
  • Оптимална конвекция
  • До 14% по-ниски разходи за електроенергия
  • Чувствителен ±1°С капилярен термостат 7-40°C (стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24

 • CN04 200 MIS F

  ConvEco (CN 04) с механичен терморегулатор

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция
  • До 14% по-ниски разходи за електроенергия
  • Чувствителен ±1°С капилярен термостат 7-40°C (стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24

 • CN04 250 MIS F

  ConvEco (CN 04) с механичен терморегулатор

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция
  • До 14% по-ниски разходи за електроенергия*
  • Чувствителен ±1°С капилярен термостат 7-40°C (стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
  • Възможност за използване в баня** - защита от водни пръски IP24

 • CN04 300 MIS F

  ConvEco (CN 04) с механичен терморегулатор

  • Mощност 3000 W
  • Оптимална конвекция
  • До 14% по-ниски разходи за електроенергия
  • Чувствителен ±1°С капилярен термостат 7-40°C (стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24

 • CN03 200 EIS CLOUD W

  HeatЕco Cloud (CN 03) с управление през Интернет

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия

 • CN03 250 EIS CLOUD W

  HeatЕco Cloud (CN 03) с управление през Интернет

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • Аксесоар: Комлект крачета

  HeatЕco Cloud (CN 03) с управление през Интернет

 • CN03 050 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN03 100 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 1000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN03 150 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 1500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN03 200 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN03 250 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия*

 • CN03 300 EIS W

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

  • Mощност 3000 W
  • Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението
  • Прецизен терморегулатор с точност до 0.1°C
  • Електронен терморегулатор 10-30°C
  • До 21% по-ниски разходи за електроенергия

 • Аксесоар - Комплект крачета

  HeatЕco (CN 03) с електронен терморегулатор

 • CN03 050 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 500 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • CN03 100 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 1000 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • CN03 150 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 1500 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • CN03 200 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 2000 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • CN03 250 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 2500 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • CN03 300 MIS F

  HeatЕco (CN 03) с механичен терморегулатор

  • Mощност 3000 W
  • Оптимална конвекция
  • Регулируем термостат
  • Възможност за използване в баня - защита от водни пръски IP24
  • Защита против замръзване

 • RH 03 200 EAS LCD

  Стенни лъчисти конвектори

  • Алуминиев нагревателен елемент с покритие от черен тефлон
  • Функция „Отворен прозорец/врата“ - пести енергия при установяване на отворен прозорец
  • PIR сензор с таймер за включване/изключване, в зависимост от това дали има човешко присъствие
  • Електронно управление с LCD
  • Седмичен програматор

 • MC 20111

  Подови лъчисти конвектори

  • Лъчисто отопление
  • Без изгаряне на кислород
  • Без изсушаване на въздуха
  • Три степени на мощност: 750 W / 1250 W / 2000 W
  • Защита срещу замръзване

 • MC 2012

  Подови лъчисти конвектори

  • Лъчисто отопление
  • Без изгаряне на кислород
  • Без изсушаване на въздуха
  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • Защита срещу замръзване

 • MC 2013

  Подови лъчисти конвектори

  • Лъчисто отопление
  • Без изгаряне на кислород
  • Без изсушаване на въздуха
  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • Електронен терморегулатор 15-35°C

 • MC 2014

  Подови лъчисти конвектори

  • Лъчисто отопление
  • Без изгаряне на кислород
  • Без изсушаване на въздуха
  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • Електронен терморегулатор 15-36°C

 • CN 202 ZF

  Подови електрически конвектори

  • Номинална мощност: 2000 W
  • Четири степени на мощност: 800 W / 2000 W / 800 W + вентилатор / 2000 W + вентилатор
  • Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CN 203 ZF

  Подови електрически конвектори

  • Номинална мощност: 2000 W
  • Три степени на мощност: 800 W / 1200 W / 2000 W
  • Светлинен индикатор
  • Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
  • Вентилация през лятото

 • CN 204 ZF

  Подови електрически конвектори

  • Три степени на мощност:800 W / 1200 W / 2000 W
  • Регулируем терморегулатор
  • Светлинен индикатор
  • Вентилация през лятото
  • Нагревателен елемент - съпротивителен проводник

 • CN 214 ZF

  Подови електрически конвектори

  • Три степени на мощност: 800 W / 1200 W / 2000 W
  • Регулируем термостат
  • Светлинен индикатор
  • Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
  • Защита срещу замръзване

 • CN 206 ZF

  Подови електрически конвектори

  • Три степени на мощност: 1000 W / 2000 W / 2000 W + вентилатор
  • Регулируем термостат
  • Мощна конвекция на горещ въздух
  • Вграден вентилатор
  • Защита срещу прегряване

 • CN 205 EASLFRW

  Подови електрически конвектори

  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • X-образен нагревателен елемент от алуминий
  • Плоско закалено стъкло
  • Сензорен управляващ панел
  • LED дисплей

 • CN 205 EASLFRWB

  Подови електрически конвектори

  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • X-образен нагревателен елемент от алуминий
  • Плоско закалено стъкло
  • Сензорен управляващ панел
  • LED дисплей

 • CB 1507 E01R

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CB 2009 E01R

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CB 2512 E01R

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CB 3014 E01R

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CB 2009 E01V

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CB 2512 E01V

  Маслени радиатори серия CB

  • До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CC 2008 E05R

  Маслени радиатори серия CC

  • До 65% по-бързо и по-ефективно затопляне на помещението
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CC 2510 E05R

  Маслени радиатори серия CC

  • До 65% по-бързо и по-ефективно затопляне на помещението
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • CC 3012 E05R

  Маслени радиатори серия CC

  • До 65% по-бързо и по-ефективно затопляне на помещението
  • Три степени на мощност
  • Конвективно и лъчисто отопление
  • Светлинен индикатор
  • Регулируем термостат

 • WEF 200 SRELW

  Декоративна стенна електрическа камина

  • Стенна камина с LED ефект на пламък
  • Патентован дизайн LED-пламък
  • Регулируема яркост на пламъка
  • Декоративен комплект камъчета
  • Черно огънато закалено стъкло

 • LD-168D

  Газова печка

  • Степени на мощност: 1550 W / 2900 W / 4200 W
  • Удобен панел за управление
  • Модерен дизайн без остри ръбове
  • Лек с колела за лесно преместване
  • Затопля бързо, пести енергия

 • GH 200

  Отоплители за баня

  • Режими на работа:   200 W отоплителен филм,   1800 W нагревателен елемент   PTC с вентилатор,   2000 W нагряване с пълна мощност
  • LED дисплей
  • Soft-Touch бутони за управление
  • Седмичен програматор
  • Функция „Отворен прозорец/врата“

 • QH 04 120

  Отоплители за баня

  • Две степени на мощност: 600 W / 1200 W
  • Два кварцови нагревателни елемента
  • Превключвател с шнурче и дисплей за степените на мощност
  • 45° наклон за регулиране ъгъла на разпространение на топлината
  • Стенен монтаж, за използване в баня

 • HL 246 VB W

  Отоплители за баня

  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • LCD дисплей
  • Soft-Touch бутони за управление
  • Електронен терморегулатор 10-35°C
  • Седмичен програматор 24 ч / 7 д

 • GH 200 B

  Отоплители за баня

  • Режими на работа:   200 W отоплителен филм,   1800 W нагревателен елемент   PTC с вентилатор,   2000 W нагряване с пълна мощност
  • LED дисплей
  • Soft-Touch бутони за управление
  • Седмичен програматор
  • Функция „Отворен прозорец/врата“

 • HL 243 VB W

  Отоплители за баня

  • Две степени на мощност: 1000 W / 2000 W
  • LCD дисплей
  • Soft-Touch бутони за управление
  • Електронен терморегулатор 10-35°C
  • Седмичен програматор 24 ч / 7 д

Изображенията на продуктите са илюстративни и може да се различават от крайния продукт в търговската мрежа.