Обем 1415 L
Нетно тегло 376 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 3.47 m²
Повърхност на топлообменника S2 2.3 m²
Вместимост на топлообменника S1 31.4 L
Обем на серпентината S2 20.5 L
Топлинни загуби ∆T 45K 158 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 1200 mm