Обем 766 L
Нетно тегло 173 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.89 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.54 m²
Вместимост на топлообменника S1 26.2 L
Обем на серпентината S2 9.4 L
Топлинни загуби ∆T 45K 128 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 990 mm