Обем 855 L
Нетно тегло 202 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 3.45 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.31 m²
Вместимост на топлообменника S1 31.3 L
Обем на серпентината S2 7.9 L
Топлинни загуби ∆T 45K 136 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 990 mm