Обем 472 L
Нетно тегло 123 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.25 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.04 m²
Вместимост на топлообменника S1 13.7 L
Обем на серпентината S2 6.4 L
Топлинни загуби ∆T 45K 95 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 750 mm