Обем 394 L
Нетно тегло 88 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.65 m²
Вместимост на топлообменника S1 10 L
Топлинни загуби ∆T 45K 91 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 750 mm