Обем 1439 L
Нетно тегло 339 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 3.47 m²
Вместимост на топлообменника S1 31.4 L
Топлинни загуби ∆T 45K 158 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Номинално налягане на топлообменника 8 bar
Диаметър 1200 mm