Обем 283 L
Нетно тегло 80 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.45 m²
Вместимост на топлообменника S1 8.8 L
Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 650 mm