Обем 866 L
Нетно тегло 176 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 3.30 m²
Вместимост на топлообменника S1 31.3 L
Топлинни загуби ∆T 45K 136 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 990 mm