Обем 1853 L
Нетно тегло 339 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 4.5 m²
Вместимост на топлообменника S1 41.6 L
Топлинни загуби ∆T 45K 183 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 1300 mm