Обем 195 L
Нетно тегло 55 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 0.96 m²
Вместимост на топлообменника S1 5.8 L
Топлинни загуби ∆T 45K 59 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Диаметър 600 mm