Обем 51 L
Нетно тегло 24.2 kg
Изолация 50 mm
Топлинни загуби ∆T 45K 38 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимално работно налягане 6 bar
Диаметър 400 mm
Минимална височина
на помещението
953 mm