Обем 202 L
Нетно тегло 49 kg
Изолация 50 mm
Топлинни загуби ∆T 45K 56 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Диаметър 600 mm
Номинално ниво на налягане 3 bar