Обем 163 L
Нетно тегло 40 kg
Изолация 50 mm
Топлинни загуби ∆T 45K 49 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Диаметър 600 mm
Номинално ниво на налягане 3 bar