Обем 202 L
Нетно тегло 44 kg
Изолация 50 mm
Топлинни загуби ∆T 45K 56 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимално работно налягане 3 bar
Диаметър 600 mm
Минимална височина на помещението 1343 mm