Обем 101 L
Нетно тегло 34 kg
Изолация 73 mm
Топлинни загуби ∆T 45K 34 W
Енергиен клас A
Максимална
работна температура
95 °C
Максимално работно налягане 3 bar
Диаметър 550 mm
Минимална височина на помещението 1081 mm