Обем 738 L
Нетно тегло 186 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.23 m²
Повърхност на топлообменника S2 1 m²
Вместимост на топлообменника S1 19.2 L
Обем на серпентината S2 5.9 L
Топлинни загуби ∆T 45K 128 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 95 °C
Диаметър 950 mm
Площ на хигиенната серпентина 5.5 m²
Номинален обем на хигиенната серпентина 28 L