Обем 480 L
Нетно тегло 150 kg
Изолация 80 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.23 m²
Вместимост на топлообменника S1 23.3 L
Топлинни загуби ∆T 45K 2.3 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 95
Номинално налягане на водосъдържателя 3 bar
Номинално налягане на топлообменника 10 bar
Диаметър 750 mm
Брой входове 4 брой
Брой изходи 4 брой
Площ на хигиенната серпентина 5.5 m²
Номинален обем на хигиенната серпентина 28 °C
Максимална работна температура на серпентината на топлообменника 110 °C
Номинално налягане на серпентината на топлообменника 6 bar
Действителна вместимост на буферния съд 742 L
Минимална височина
на помещението
1825 mm