Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” без топлообменници

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” без топлообменници

Бойлери, комбиниращи в един уред буфер за отоплителна инсталация и обемен емайлиран бойлер. Буферът за отоплителни инсталации е с обем от 600 до 1500 литра, а вграденият в него обемен емайлиран бойлер е с обем от 150 до 300 литра.

 

Виж всички продукти

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” с топлообменник

Бойлери комбиниращи в един уред, буфер за отоплителна инсталация и обемен емайлиран бойлер. Буферът с топлообменник за отоплителни инсталации е с обем от 600 до 1500 литра, а вграденият в него обемен емайлиран бойлер е с обем от 150 до 300 литра.

 

Виж всички продукти

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” с топлообменник
Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” с два топлообменника

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank” с два топлообменника

Бойлери, комбиниращи в един уред буфер за отоплителна инсталация и обемен емайлиран бойлер. Буферът с два топлообменника за отоплителни инсталации е с обем от 600 до 1500 литра, а вграденият в него обемен емайлиран бойлер е с обем от 150 до 300 литра.

 

Виж всички продукти