Нетно тегло 390 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 3.47 m²
Повърхност на топлообменника S2 2.3
Вместимост на топлообменника S1 31.4 L
Обем на серпентината S2 20.5 L
Топлинни загуби ∆T 45K 158 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 95
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Диаметър 1200 mm
Брой входове 4 брой
Брой изходи 4 брой
Максимална работна температура на серпентината на топлообменника 110 °C
Действителна вместимост на буферния съд 1109 L
Действителна вместимост на съда за гореща вода 296 L
Минимална височина на помещението 2238 mm