Нетно тегло 203 kg
Изолация 100 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.25 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.04
Вместимост на топлообменника S1 13.7 L
Обем на серпентината S2 6.4 L
Топлинни загуби ∆T 45K 116 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 95
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Диаметър 850 mm
Брой входове 4 брой
Брой изходи 4 брой
Максимална работна температура на серпентината на топлообменника 110 °C
Действителна вместимост на буферния съд 408 L
Действителна вместимост на съда за гореща вода 151 L
Минимална височина на помещението 2121 mm