Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А с топлообменник

Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А с топлообменник

Те са с обем 200 и 300 литра и се използват за битова гореща вода в едно  и многофамилни домакинства, с възможност към тях да се свърже един допълнителен топлоизточник (слънчеви колектори, газов котел, котел на твърдо гориво).

 

Виж всички продукти

Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А с два топлообменника

Те са с обем 200 и 300 литра и се използват за битова гореща вода в едно и многофамилни домакинства, с възможност към тях да се свържат два  допълнителени топлоизточника ( слънчеви системи, газов котел, котел на твърдо гориво).

 

Виж всички продукти

Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А с два топлообменника