Обем 372 L
Нетно тегло 147 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.8 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.95
Вместимост на топлообменника S1 11 L
Обем на серпентината S2 11.5 L
Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
91 °C
Диаметър 750 mm