Обем 462 L
Нетно тегло 164 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.8 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.95 m²
Вместимост на топлообменника S1 11 L
Обем на серпентината S2 11.5 L
Топлинни загуби ∆T 45K 95 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) 691 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) 715 L
Диаметър 750 mm