Обем 275 L
Нетно тегло 112 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.55 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.45 m²
Вместимост на топлообменника S1 9.5 L
Обем на серпентината S2 8.8 L
Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) 382 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) 405 L
Диаметър 650 mm