Обем 275 L
Нетно тегло 112 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.55 m²
Повърхност на топлообменника S2 1.45
Вместимост на топлообменника S1 9.5 L
Обем на серпентината S2 8.8 L
Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Диаметър 650 mm
Минимална височина на помещението 1560 mm