Обем 187 L
Нетно тегло 85 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 0.95 m²
Повърхност на топлообменника S2 0.92
Вместимост на топлообменника S1 5.8 L
Обем на серпентината S2 5.6 L
Топлинни загуби ∆T 45K 59 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Диаметър 600 mm
Минимална височина
на помещението
1340 mm