Обем 269 L
Нетно тегло 118 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 1.00 m²
Повърхност на топлообменника S2 2.45 m²
Вместимост на топлообменника S1 6.00 L
Обем на серпентината S2 14.70 L
Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Диаметър 650 mm
Повърхност на топлообменника S1/2 1/2.45
Вместимост на топлообменника S1/2 6/14.7 L