Обем 186 L
Нетно тегло 89 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 2.1 m²
Вместимост на топлообменника S1 12.5 L
Топлинни загуби ∆T 45K 1.4 W
Енергиен клас B
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Диаметър 600 mm
Минимална височина на помещението 1345 mm