Обем 451 L
Нетно тегло 183 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 6 m²
Вместимост на топлообменника S1 33 L
Топлинни загуби ∆T 45K 2.3 W
Енергиен клас C
Максимална
работна температура
95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Диаметър 750 mm
Минимална височина
на помещението
1823 mm