Обем 50 L
Модел BelliSlimo Lite Dry 50
Нетен обем 40 L
Височина 0.704 m
Широчина 0.490 m
Номинална мощност 1200/1200 W
Дълбочина 0.280 m
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1316 kWh
Енергиен клас B
Профил на източване M
V40 83/66 L
Tout of the box 80/80 °C
MAX40 83/66 L