Обем 80 L
Модел BelliSlimo Lite Dry 80
Нетен обем 65 L
Височина 1.053 m
Широчина 0.490 m
Номинална мощност 1200/1200 W
Дълбочина 0.280 m
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:49 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1317 kWh
Енергиен клас B
Профил на източване M
V40 140/107 L
Tout of the box 80/80 °C
MAX40 140/107 L