Модел BiLight 120 SE
Нетен обем 118 L
Височина 1.150 m
Широчина 0.440 m
Номинална мощност 2000 W
Дълбочина 0.467 m
Гаранция 5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:55 h:min
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Площ на серпентината 0.25 m²
Обем на серпентината 1.2 L
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C 145 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C 5.8 kW