Модел BiLight 150 SE
Нетен обем 141 L
Височина 1.315 m
Широчина 0.440 m
Номинална мощност 2000 W
Дълбочина 0.467 m
Гаранция 5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:12 h:min
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Площ на серпентината 0.25 m²
Обем на серпентината 1.2 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 145 L/h
Максимална мощност на серпентината *60-80°C 5.8 kW