Модел BiLight 150 SE
Нетен обем 140 L
Номинална мощност 2000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:12 h:min
Енергиен клас C
Височина 1.315 m
Широчина 0.440 m
Дълбочина 0.467 m
Диаметър 440 mm
Монтаж Вертикален
Гаранция 5
V40 500 L
Площ на серпентината 0.28 m²
Обем на серпентината 1.2 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 142 L/h
Максимална мощност на серпентината *60-80°C 6 kW
Статични загуби 88 W