ЮБИЛЕЕН ПРОДУКТ  BiLight 90 L

  • Обем 90 л.
  • 10% повече топла вода в сравнение с BiLight 80 л. (MIX*) 
  • Мощност - 3000 W
  • Меден нагревател
  • BiLight светлинна индикация
  • Гаранция - 5 години

* MIX - количеството топла вода, което уреда може да произведе, работейки на температура 60°. Данни, базирани на паралелни тестове в лабораторията на TESY, при които моделите TESY BiLight 80 л. GCV 80 44 30 B12 TSR и TESY BiLight 90 л. GCV 90 44 30 B12 TSR  са поставени при едни и същи условия и температура (60°C).

Модел BiLight 90
Нетен обем 90 L
Височина 0.904 m
Широчина 0.440 m
Номинална мощност 3000 W
Дълбочина 0.467 m
Монтаж Вертикален
Гаранция 5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:31 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 2770 kWh
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Профил на източване L
V40 137 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 162 L