Нетно тегло 3.56 kg
Максимална мощност 500 W
Термо - регулатор механичен
Отопляем обем 10-15 m³
Отопляема площ 4-6 m²
Височина 0.45 m
Дължина 0.49 m
Дълбочина 0.08 m