Нетно тегло 4.2 kg
Максимална мощност 1000 W
Термо - регулатор механичен
Отопляем обем 20-30 m³
Отопляема площ 8-12 m²
Височина 0.45 m
Дължина 0.61 m
Дълбочина 0.08 m