AquaТhermica с топлообменник

AquaТhermica с топлообменник

AquaThermica с топлообменик – Модели с обем 200 л и 260 л с възможност за свързване с други източници на възобновяема енергия като PV и соларни системи или котли.

 

Виж всички продукти

AquaТhermica без топлообменник

AquaThermica без топлообменик – Модели с обем 200 л и 260 л с възможност за свързване с други източници на възобновяема енергия като PV и соларни системи или котли.

 

Виж всички продукти

AquaТhermica без топлообменник