Термодинамични бойлери за битова гореща вода без топлообменник

Име на продукт   Обем Произведена топлинна мощност
от термопомпения агрегат
Обща топлинна
мощност
Препоръчителна
цена
   
EVHP 200 60 200 L 1.6 kW kW 2,880.00 лв. Детайли
EVHP 260 60 260 L 1.6 kW kW 2,976.00 лв. Детайли
  • Термопомпената технология е все по-разпространена в битовия сектор за производство на топла вода за битови нужди (DHW).
  • Тя дава възможност за значителни икономии на енергия.
  • Тя е най-доброто решение на проблема с липсата на газоснабдяване.
  • Монтажът е по-лесен и по-бърз, отколкото за газов бойлер.
  • Осигурява по-голям топлинен капацитет без голяма консумация на електрическа енергия.
  • Подходяща за самостоятелни къщи, както и за жилищни блокове.  

Подобни продукти

Снимките на продуктите са с илюстративна цел. Възможно е реалният продукт да е с подобрени характеристики.