• ERP A+
 • Възможности за свързване към слънчеви топлинни и фотоволтаични системи
 • Минимална и максимална температура на входящия въздух:( при 90% R.H): +4 до +43 ⁰ C
 • Режими на работа - Автоматичен / Икономичен / Бързо нагряване   
 • Система за автоматично размразяване.   
 • Анти-легионела режим   
 • Ниско ниво на шум   
 • Високоефективен ротационен компресор   
 • Екологичен газ   
 • COP 2.8-3.1 според EN16147

  Висококачествени материали (напр. външното покритие от ПВЦ  може лесно да бъде подменено в случай на повреда; висококачествен резервоар с дебелина 3 mm,  челно заваряване, емайлиране в съответствие със стандартите UNI, два защитни разтворими анода за 260-литровите и 200-литровите  модели с допълнителна намотка).  

 • Не са необходими специални приспособления за сглобяване на тръбите за подаване и отвеждане на въздух.

 • Дигитален вход за съхранение на излишната енергия, произведена от фотоволтаичната система.  

 • Дигитален вход с интелигентен режим „умна мрежа“ за оптимизиране на работата на соларната нагревателна система (избягва се загубата на енергия при активиране на соларната нагревателна система);

 • Възможност за работа с таймер с цел концентриране на консумацията на енергия когато електричеството е по-евтино.

     
Максимално работно налягане 7 bar
Енергиен клас A+
Диаметър 600 mm
Произведена топлинна мощност
от термопомпения агрегат
1.6 kW
Обем 260 L
Време за загряване 09:44 h:min
Профил на източване XL
Мощност на електрическия нагревател 1.5 kW
Максимална мощност на термопомпения агрегат 0.5 kW
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% отн. влажност) 4÷43 °C
Честота 50 Hz
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] 1384 kWh
Захранване 1/N/230 V
Компресор Ротационен
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж 4÷43 °C
Защита на компресора Термоизключвател с автоматично възстановяване
Средна консумация на термопомпения агрегат 0.37 kW
Максимален ток 2.3 A
Вид на защитата на термодинамичната верига Защитен пресостат с автоматично възстановяване
Необходима защита от претоварване 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система)
Вентилатор Центробежен
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат 56 °C
Вътрешна защита Защитен термостат с ръчно възстановяване
Номинална вместимост на въздуха 350 m³/h
Макс. разполагаем напор 100 Pa
Защита на мотора Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване
Кондензатор Външно навит без контакт с водата
Серпентина за свързване към соларна инсталация 0.96 m²
Серпентина за свързване към спомагателен източник на отопление N/A m²
Транспортно тегло 110.2 kg
Звукова мощност Lw (A) (4) 59 dB(A)
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела Да
Височина 2004 mm
Минимална височина на помещението 2038 mm